00:00:00
-A +A
   Süleyman Göksu
Süleyman Göksu

KONYA?DA (KOP) KAPSAMINDA DEVAM EDEN PROJELER?

    DSİ 4. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan Konya, Niğde, Aksaray ve Karaman illerindeki depolama, baraj, gölet ve yeraltı suyu sulamaları ile içme-kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması yanında, hidroelektrik enerji ve çevre projelerinin tümüne birden Konya Ovaları Projeleri, kısaca KOP denilmiştir.                                      

BSA ( Beyşehir - Suğla - Apa ) Kanalı (Mavi Boğaz) 2. Kısım İnşaatı: 2011 yılı içinde tamamlanmış olan "BSA Kanalı I. Kısım İnşaatı" işinin; mansabında bulunan ve 1. kısıma ait kanalın mansap şartlarının sağlanabilmesi toprak kanal ıslahı, duvarlı kanal, 8 adet köprü ile kanalın devamında yamaç su alma yapıları, kavşut ve üzerindeki yol geçişleri için menfezlerin yapılması amaçlanmıştır. Çalışma sezonu 4 aydır. Bugüne kadar; Çumra Ovasına su verilmesi nedeniyle işe fiilen 16.07.2012 tarihinde başlanmıştır. Çalışma sezonu 4 aydır. Kanal kesitini oluşturmak için 2 150 000 m3 kazı ve 60 000 m3 dolgu işleri yapıldı. Km 70+800-71+800 arası sol sahilde meydana gelen heyelanlarda tahkimat işleri tamamlanmıştır. Kazı dolgu işleri bitirilerek kanal ıslah çalışmaları tamamlanacak, Mevcut 4 adet köprü yenileme, 2 adet köprüde de revizyon yapılacak.  Fiziki gerçekleşme % 95 dir.


Konya- Bozkır Barajı İnşaatı: Konya ili Bozkır ilçesi sınırları içerisinde ve Göksu nehri üzerindedir. Bağbaşı Barajının memba kesimindeki Göksu nehri sularının düzenlenerek Bağbaşı Barajına aktarılmasıdır. Derivasyon kazı, beton ve tünel enjeksiyonlar tamamlanıp su çevrilmiştir. Servis yolu tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Baraj gövde sıyırma kazısı tamamlanmış olup, 3 600 000 m3 gövde dolgusu yapılmıştır. Bozkır Hadimi relakasyon yolunda km 9+400 ile  10+600 arası servis yolu tamamlanmıştır. Söğütlü beldesi ulaşım yolu tamamlanmıştır.  Dolusavak kazısı devam etmekte olup, beton imalatına başlanmıştır. Plint enjeksiyon işleri ve Bozkır-Hadim ENH deplasesi imalatına başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 72 dir.


Afşar Hadimi Barajı İnşaatı: Konya ili Taşkent ilçesi Afşar Kasabası yakınında ve Ilıcapınar Deresi üzerindedir.  Göksu havzasından derive edilecek suyu Afşar-Bağbaşı İletim Tüneli ile Bağbaşı Barajına regüle etmektir. 2370 m Keçimen rölekasyon yolu imalatları, 1950 m Taş ocağı ulaşım yolu tamamlandı. 708 m uzunluğundaki derivasyon tüneli betonu tamamlanmıştır. Tünelde konsalidasyon enjeksiyonu tamamlandı. Memba batardosu dolgusu tamamlandı. Dolusavak ve dipsavak betonları tamamlandı. Toplam 1.350.000 m³ gövde dolgusu yapıldı. Fiziki gerçekleşme % 24 dür.


Afşar – Bağbaşı Hadimi Tüneli İnşaatı: Afşar ve Bağbaşı Barajları arasında yer alır. Afşar ve Bağbaşı Barajları arasındaki kanal ve tünellerden müteşekkil derivasyon sistemi ile Afşar Barajı suyu yanında Taşkent, Kongul ve Hadim derelerinin akımları da Bağbaşı Barajına aktarılacaktır. TAM tüneli çıkış portal kazısı, giriş portal kazısı, şifon yapısı kazısı, Taşkent iletim kanalı kazısı, derivasyon kanalı kazısı devam etmektedir. Hadim yaklaşım tüneli kazısı tamamlanmıştır. Derivasyon kanalı betonarme imalatları devam ediyor. TAM Tüneli çıkışı ulaşım yolu kazı-dolgusu devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme % 45 dir.


Hotamış Depolaması İnşaatı: Konya İli, Çumra İlçesi sınırları içinde ilçe merkezinin 10 km güney doğusunda eski Hotamış Gölü üzerindedir. Mavi Tünel vasıtasıyla derive edilen Göksu Havzası suları, Beyşehir Gölü taşkınları, Çarşamba Çayı kış akımları ve sulamadan dönen suları toplayıp, sulamaya uygun olarak regüle edilmesidir. Depolama seddesi sıyırma kazısının tamamı bitirilerek dolguya başlanmış olup, ortalama 1004,50 m kotuna getirilmiştir. Depo 1 ve Depo 2 no’lu sahaların dolgusuna başlanmıştır. Ortalama 1005 kotuna getirilmiştir. Taşağıl –Adakale yolu ve Adakale –Sürgüç yolu kazı dolgusuna başlandı. Enerji nakil hattı yapılacaktır. Sedde km 1+580 ile 25+500 arası sıyırma kazısı tamamlanmıştır. Pompa istasyonu imalatı başladı. Fiziki gerçekleşme % 74 dür.


Mavi Regülâtörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı İnşaatı: BSA kanalının 99+118 km sinde yer almaktadır. Mavi Regülâtörü ile BSA ve Mavi Tünelden gelen suların düzenlenerek AHİ kanalına verilmesi ve Mavi regülâtörü ile çevrilen suyu Hotamış kanalına ve güzergâhtaki sulamalara iletilmesi amaçlanmıştır. Bugüne kadar; Mavi Regülâtör imalatına başlanmış olup, % 90 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Tünel portal kazıları ve tünel kazıları tamamlanmış olup, tünel beton imalatları devam etmektedir.  AHİ kanal; km 3+950 ile 12+810 dik duvarlı kanal beton imalatları tamamlandı. Km 12+810 ile 58+000  ana kanal kazı ve dolgu imalatı  tamamlanmıştır. AHİ kanalı Km:12+810’dan trapez kanal beton imalatı başlamıştır. AHİ kanalı Km: 27+500 ile 33+740 arası dik duvarlı kanal imalatları tamamlandı. Ahi kanalı Km: 58+000 ile 70+000 arası ana kanal kazı dolgu imalatı devam ediyor. 98+875 ile 122+540 km arası kazı dolgu imalatı devam ediyor. Fiziki gerçekleşme %79dur.


Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması ile BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) Kanalı güzergâhı boyunca ve Suğla Depolamasının kuzeyinde yer alan 9 530 hektar alan sulanacaktır. Bugüne kadar; 176.086 m drenaj kanalı ve 4.777 m tahliye kanalı açılmıştır. 108 996 m kanal kaplaması ve 453 adet sanat yapısı imal edilmiştir. 3850 ha açılışa hazır hale getirilmiştir. Kalan kısımlar ikmal inşaatı adı altında yeniden ihalesi yapılacak olup, bu kapsamda; 89 046 m drenaj kanalı, 2383 m tahliye kanalı, 110 451 m kaplama kanalı yapılacaktır. Fiziki gerçekleşme % 53 dür.


Seydişehir Cazibe Sulaması ile BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) Kanalı güzergâhı boyunca ve Suğla Depolamasının güneyinde yer alan 7.202 ha alan sulanacaktır. Bugüne kadar; 2 530 000 m3 kazı, 2 080 000 m3 dolgu imalatı ve 54 000 m3 beton imalatı, 27 600 kg kapak montajı yapılmıştır. Ana kanal Km: 10+863,83 kadar imalatları tamamlanmıştır 2013 yılı sonu itibari ile 3500 hektar sulamaya açılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 83’dür.


GÖL-SU Projesi kapsamında KOP Bölgesinde; 92 adet gölet bulunmaktadır. 33adet göletin inşaatı devam etmekte olup, 15 adedi tamamlanmıştır. 16 adet göletin ihale süreci devam ediyor. 28 adedin de planlama ve projesi devam etmektedir.

Ayrıca, Konya Kapalı Havzasına komşu diğer havzalardan su aktarılması ile ilgili etüt çalışmaları ile mevcut yerüstü ve yeraltı suyu sulama şebekelerinin rehabilitasyonu ve yeraltı suyu kullanımında kontrolü sağlayacak tedbirlerin alınması konusu Konya Kapalı Havza Master Planı kapsamında değerlendirilecektir. 

 

Yorum Yap
Yorumunuz
1000
Son Eklenen Haberler

Konya haberleri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: "Yerli otomobil için en uygun il Konya"