00:00:00
-A +A
   Süleyman Göksu
Süleyman Göksu

REGAİB GECESİ VE BU GECEDE YAPILACAK İBADETLER

Receb-i Şerif’in ilk cuma gecesi, Regaib Gecesi’dir. Bu geceyi oruçlu olarak karşılamalıdır.

Regaib gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rekat Hacet namazı kılınır. İki rekatta bir selam verilerek kılınan bu namazda, Fatiha’dan sonra her rek’atte 3 İnnâ enzelnâhü... ile 12 İhlas-ı şerif okunur.

Namazdan sonra, 7 Salât-ı Ümmiyye okunup secdeye varılır. Salat-ı Ümmiyye şudur: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedini’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Secdede 70 defa:

“Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü’l-melâiketi ve’r-Rûh” okunur. Secdeden kalkıp bir defa:

“Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta’lem. İnneke ente’l-e’azzü’l-ekrem.” okunur. Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa:

 “Sübbûhun Kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü’l-melâiketi ve’r-Rûh” okunur.

Secdeden sonra duâ edilir. Duâda Allah’a şu şekilde iltica etmelidir:

“Allâhümme bârik lenâ Recebe ve Şabane ve belliğnâ Ramazân.”

Regaib Gecesi’nden sonraki gündüzde, yani Cuma günü öğle ile ikindi arasında 2 rek’atte bir selâm verilerek 4 rek’at teşekkür namazı kılınır. Her rek’atte 1 Fâtiha, 7 Ayetü’l-Kürsî, 5 İhlâs-ı şerîf, 5 Kul eûzü birabbi’l-felak, 5 Kul eûzü birabbi’n-nâs sûreleri okunur. Namazdan sonra: 25 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîmi’l-kebîri’l-müteâl”,

25 defa “Estağfirullâhe’l-azîm ve etûbü ileyk” diyerek istiğfar ve sonra da dua edilir.

Reaib Kandilinizi tebrik ediyorum.

 

 

Yorum Yap
Yorumunuz
1000
Son Eklenen Haberler

Konya haberleri
Konya'da elektrik kesintisi!