00:00:00
-A +A
   Süleyman Göksu
Süleyman Göksu

TALHA BİN UBEYDULLAHIN CÖMERTLİĞİ

Hazret-i Talha (r.a.), Sahâbe-i Kirâm’dan ve Aşere-i Mübeşşere (Cennet’le müjdelenen on kişi)den biridir. Çok cömert olduğundan günde yüzlerce dînâr sadaka verir, vermeyince gözüne uyku girmezdi. Bedir muhârebesinde on esirin parasını vererek âzâd ettirdi, Benî Ceşm kabîlesinden çok kimselerin borçlarını ödemiştir.

Peygamberimiz aleyhisselam, Zû-Kared’de Beysân’da bir kuyuya uğramış ve adını sormuştu.

“Yâ Resûlallah! Onun adı Beysân’dır ve o çok tuzlu ve acıdır!” denildi.

Peygamberimiz aleyhisselam: “Hayır! Onun adı Na’mân’dır ve suyu da tatlıdır!” buyurdu.

Peygamberimiz (s.a.v.) onun adını değiştirince, Hazret-i Allah tadını da değiştirdi, acılığını giderdi.

Talha bin Ubeydullah (r. anh), bu kuyuyu satın alarak vakfetti. Aynı zamanda, bir deve boğazlayarak halka ziyâfet verdi. Bunun üzerine, Peygamberimiz (s.a.v.):

“Ey Talha! Sen ‘Talhatü’l-Feyyâz’sın!” buyurdu. Bundan sonra, o, Talhatü’l-Feyyâz diye anıldı. (Feyyâz: Çok cömert ve hayrı çok işleyen demektir.)

Talha bin Ubeydullah (r. anh) buyurdular ki:

İnsanın alçağı, arkasından kötülediği kimseyi yüzüne karşı methedendir.

Sadık arkadaş sana nefsinden hayırlıdır. Çünkü nefis fenalık emreder, sâdık arkadaş iyiliğe delâlet eder.

Hayâsız bir ömürde hayır yoktur.

 

Yorum Yap
Yorumunuz
1000
Son Eklenen Haberler

Konya haberleri
Konuk: “İstikrar sürsün, Türkiye şahlansın”