Bir başarı Hikayesi, Recep Konuk ve TORKU

10 Şubat 2020 10:20

Yaşam mücadelesi, siyasi hayatı ve tarımda yaptığı büyük atılımlarla bir başarı Hikayesi. Herkesin yakından tanığı Recep Recep Konuk'un bilinmeyenler yönlerini okurlarımız için yazdık.

Bir başarı Hikayesi, Recep Konuk ve TORKU

Akhacıoğullarından Ağa Mahmut’un torunu, Hacı Sofu’nun oğlu Recep Konuk 1956 yılında Çumra Türkmencamii Köyünde 2 odalı kerpiç bir evde dünyaya gelir. Bu kerpiç evde 6 çocuklu bir Anadolu ailesi ve aydınlık yarınlara umutla bakan küçük Recep’in kocaman hayalleri beslenir annesi Zeliha hanımın şefkatli kucağında. Yıllar geçer, Recep Konuk büyür, okula başlar.  Mustafa Efendi, Recep'ini okutup vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirme gayretindedir.  Soğuk kış aylarında bile sırtında önlükle, ayağında buz kesmiş lastik çizmeleriyle gider okuluna. Türkmencamii köyünde ilköğretimi tamamlayan Konuk, Ortaöğretimi ise Çumra Cumhuriyet Lisesinde bitirir. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Kimya Biyoloji bölümüne kaydını yaptırır. Hayallerinin peşinden koşan bu genç adam 1978 yılında  babasının isteği üzerine  evliliğe adım atar.

70'li YILLARDA SAĞ SOL DAVASINDAN VURULDU

Dönem Türkiye'nin tarihine kara bir leke gibi düşen darbeler dönemidir. 70li yıllar'da Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Konya’da da sağ sol çatışmalarına gencecik canlar kurban gitmektedir.   1979 yılının Mart ayında Recep Konuk ve arkadaşları Meram Eğitim Enstitüsü kapısında, okulun tatil olduğunu öğrenirler. Yemek için zafere doğru giderler. Form önüne geldiklerinde silah sesleri ortalığı karıştırır. Huzura ve kardeşliğe doğru tutulan namlular bu kez Recep Konuk ve arkadaşlarını hedef almıştır. Ansızın acı içinde yere düşer. Gözünü açtığında bir böbreğini kaybettiği ve karaciğerinin parçalandığı söylenir. Bir süre hastanede yattıktan sonra aylarca evde tedavi görür.

1980 YILINDA ÖĞRETMENLİK İÇİN KONYA'DAN AYRILIR

Üniversite eğitimini tamamlayan Recep Konuk, 1980 yılında öğretmenlik yaparak devletine ve vatanına olan borcunu ödemek için Konya’dan ayrılır.  Göreve başladığı yıllarda Urfa Bozova Lisesi fiziki açıdan bakımsız eğitim açısından oldukça geri kalmış durumdadır. Öncelikle okulu eğitime elverişli hale getirir. Eğitim seviyesini yükseltirler. Bu çaba kısa sürede sonuç verir ve Bozova’dan üniversiteye giden ilk öğrenciler Recep Öğretmen’in öğrencileri olur. Daha sonra konuk İlçe Milli Eğitim Müdürü olur. 4 yıl sonra da tayini Çumra’ya çıkar. Konuk, öğretmenlik yıllarında bir yandan da bugün ki yöneticilik başarısının temellerini attığı 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine devam eder.

ÇUMRA ŞEKERİ RUHSATLANDIRDI

Konuk öğretmenlikten 1985 yılında istifa ederek ticarete atılır. 1994 yılına kadar tarım ürünleri ve makineleri ticareti yapar. 5 yıl üst üste vergi rekortmeni olur. 1994 yerel seçimleri öncesi onun aklında olmayan siyaset onu gündemine alır. Çumra’nın da yeniliğe ihtiyacı olduğunu bilen Konuk, ticari faaliyetlerini rafa kaldırıp siyasete atılır. Çumra’nın da onu istediği, ona güvendiği sandıklar açılınca tescillenir. Öncesinde sürekli göç veren Çumra, onun sayesinde  kent olmaya başlar.   Göçü önlemek için, var olan sanayi tesislerini koruyup, gelişmelerine yardımcı olup, yenilerini ilçesine kazandırırken, büyük projelerin de peşindedir. Çumra Şeker Fabrikasını Belediye Başkanlığı döneminde ruhsatlandırır.  Çumra ve civarındaki her kaynağı ekonomik değere dönüştürmek için mücadele eder. Çatalhöyük’ün turistik değerini ön plana çıkarır. Bölgenin tarımsal altyapısının iyileştirilmesi için öncülük eder.

PANKOBİRLİK’İ VİZYONER BİR KURUM HALİNE GETİRDİ

Yaptığı yeniliklere bir yenisini daha eklemek siteyen Recep Konuk, Küresel ısınmanın ve susuzluğun gündemde olmadığı yıllarda Türkiye’nin en büyük sulama birliğinin kurulmasını sağlar. 9 belediye ve 19 köyün kurduğu birliğe oy birliği ile Başkan seçilir. Konuk, her evin önüne bir ağaç sloganıyla ağaçlandırma çalışmalarına yine  Çumra’dan başlar.   5 yıllık belediye başkanlığı sürecinin ardından 1999 yılında yapılan genel kurulda 60 bin ortaklı Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Recep Konuk’u büyük bir katılım ve oy oranı ile Başkan seçer. Konuk, kooperatif Başkanı seçilmesinden hemen sonra Konya Şeker’e yönetim Kurulu Başkanı seçilir.

 

2000 yılında ise 1 Milyon 672 bin pancar üreticisinin merkez birliği olan PANKOBİRLİK Başkanlığına seçilir. Temsilcisi olduğu çiftçilerin haklarını savunmadaki kararlılığı ile yapılan genel kurullarda oy birliği ile üretici ortaklardan güvenoyu alır. Bu büyük kitle ve kuruma karşı sorumluluklarını başka görevler için engel görmeyen Recep Konuk, Milli Kooperatifler Birliği, Türk Şeker Kurumu yönetimine de peş peşe seçilir. STK yöneticiliğinden, çiftçi temsilciliğine, şeker piyasası düzenlenmesi sorumluluğundan kooperatifçiliğe, üreticilikten sanayiciliğe, iş adamlığına ve yöneticiliğe uzanan bu sorumluluk ve görev yelpazesinde oturduğu makamlardan güç almak yerine o makamlara güç ve itibar kazandıran Recep Konuk, hem PANKOBİRLİK’i hemde Konya Şeker’i yenilikçi, rekabetçi, vizyoner ve atılımcı birer kurum haline getirir.

Konya Şeker’e rehabilitasyon yatırımları ile işe başlayan Konuk,  10 yıllık bilançoda 167 Milyon dolar tasarruf sağlar.  Çiftçiyi borçlandırmadan, üreticinin fabrikasını riske atmadan ilerleyen Konuk, her yatırımı öz kaynakla finanse etmeyi de başarır.

HİÇ KREDİ KULLANMADAN ÇUMRA ŞEKER FABRİKASINI KURDU

Hiç kredi kullanmadan Çumra Şeker fabrikasını  kuran Konuk,  Türk mühendislerince yapılan  yapılan tesisi, Konya’da ki fabrika ile birlikte finanse etmeye başlar. Üreticinin ürününün katma değeri yüksek mamullere dönüşebilmesi için sert şeker ve çikolata üretim tesisleri tamamlanır. Pancar şekerinin kullanım alanını ve pazarı genişletmek için sıvı şeker üretimini başlatır. Konuk’un ülkemize kazandırdığı sıvı şeker, pancar şekeri pazarının genişlemesini sağlarken şeker pancarı tarımının devamlılığını güvence altına almıştır. Her atığın başka bir ürüne hammadde olduğu entegre tesiste küspe buharda kurutularak kullanım ömrü 4 katına çıkarılıyor. Münavebe ürünlerin değerlendirilmesi için kurulan yem fabrikasıyla hayvancılığın da desteklenmesi Recep Konuk’un hedeflerinden birisi oldu.

 

Recep Konuk’un kaygılarından birisi de küresel ısınma, eko sistem, susuzluk ve çölleşme sorunu…Bu sorun karşısında AB mevzuatı ve KYOTO Protokolü ile geliştirilen önlemlerde Türkiye’nin gecikmişliği… Konuk yasal mevzuatı beklemez, pancarın atığından üretilen ve egzoz emisyonlarını %74’e kadar düşüren yenilenebilir enerji yatırımına başlar ve o tesiste çevreci, yerli ve alternatif yakıt biyoetanolü üretmeye başlar. Çumra’da ki tesiste hiçbir değerin boşa harcanmasına göz yummayan Recep Konuk, atık enerjinin değerlendirildiği seraları kurdurur. Üretim prosesinde kullanılan su enerji harcanarak soğutulmak yerine seralarda dolaştırılarak soğutulur. Ve o tesiste piyasaya yönelik ürünlerin yanı sıra çiftçi için alternatif olabilecek ürünlerin denemesi yapılır.

Eko sisteme ve toprağa yatırım, üretim altyapısına yatırımdır. Üretimi etkileyen çevre şartları ne kadar iyileştirilirse, verim o kadar artar diyen Recep Konuk’un bir diğer hizmeti de ağaçlandırmadır. 3 yılda 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturan ve ağaçlandırma çalışmalarını sürekli hale getirmek için yıllık 1,5 milyon üretim kapasiteli fidanlık kurduran Konuk, Konya Şeker’in hedefini Türkiye nüfusu kadar fidanı toprakla buluşturmak olarak açıklar. Konuk, ağaçlar sayesinde oluşacak iklimleme ile verim artışını amaçlarken, süne ile mücadelede de mesafe alınmasını sağlar.

ÇİTFÇİNİN EZİLMEMESİ ANA HEDEFİ OLDU

 

Konuk’un bir amacı da çiftçinin piyasa adı altında ezilmesini önlemekti. Konya kapalı havzasında azalan su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını sağlamak ve damla sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması için Cihanbeyli’de damla sulama tesisini kurdurur. Tesisin üretime başlamasıyla hammaddede ki artışa rağmen fiyatlar yarı yarıya ucuzlar. Konuk bir amacına daha ulaşmıştır.

Konuk, Altınekin’de üretime başlayan tohum işleme tesisiyle de nitelikli tohumların üreticiye aracısız ulaştırılmasını hedeflemiştir.

 Münavebe ürünlerinin değerlendirilmesine ve piyasa regülasyonuna yönelik bir yatırımı da Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinin arasında kurulan Seydibey tesisleri ile gerçekleştirir. Dondurulmuş parmak patates üretiminin yapıldığı tesisin üretime başlamasıyla patates üreticisinin yüzü güler.  Recep Konuk’un atılımları ve stratejik planlamasıyla, Şekersüt’te dahil edildiğinde Konya Şeker, tarladan çatala tabir edilen tüm ekonomik sürecin içinde yerini alır. Ülkemizin yağ ve yağlı tohum ihtiyacının yaklaşık 3/2 sini ithalatla karşıladığı gerçeğinden hareket eden Recep Konuk, alternatif ürün denemesini başlatır. 5 yılda 86 çeşit tohum denenir. Ve yüksek verimlilik kanola üretiminde sonuca ulaşılır. Halen kanola üretimi devam etmektedir. Recep Konuk bir üretici kuruluşunun başkanı olduğu gerçeğini aklından çıkarmaz. Ve onun temsil ettiği üreticilerin önünde sıkıntılı bir süreç vardır. AB Tarım müzarekeleri. AB’ye katılımda süt kotası kayıtlı üretime göre belirlenecektir. Ve bizim ülkemizde hayvancılık aile işletmelerinde yapılmaktadır. Kayıtlı süt üretimi sınırlıdır. bu dezavantajı ortadan kaldırmak için danabank projesini hayata geçirir. Ağaçlandırma ile çevre duyarlılığını somutlaştıran Konuk, ata sporu güreşe, bisiklete ve futbola verdiği destekle gençleri spora teşvik eder. Eğitimci kimliği ile eğitime hep destek olur.

EN BÜYÜK 500 ŞİRKET ARASINDA YER ALDI

İstanbul Sanayi Odasının her yıl yayınladığı Türkiye’nin en büyük 500 dev şirketi sıralamasında ilk 50’ye doğru istikrarlı seyir, Recep Konuk’un Konya Şekerin yatırımlarını stratejik planlamasının ürünüdür. 5 yıldır sanayici devleri arasında ilk 60’ta ki yerini sağlamlaştıran Konya Şeker’i sıralamada daha yukarı taşıyacak yatırımlar, tarımsal üretimde Konya’nın teminatı olmuştur.

 

KONYA'NIN MARKASI TORKU

Recep Konuk'ın vizyoner bakış açısının bir ürünü olan TORKU için ilk adım 1950’li yılların en zorlu şartlarında kurulup ülke ekonomisine yıllarca büyük bir özveriyle hizmet etmiş Konya Şeker Fabrikası’nda atıldı. Torku, 2007 yılında tüketiciye merhaba demiş yeni bir marka olmakla birlikte bir üretici kooperatifi olan Konya Şeker’in 63 yıllık birikimi üzerinde 900 bin üretici ortağın emeğiyle ortaya çıktı. Konya Şeker, tüketicilerine yüzde 100 doğal, güvenli, kaliteli ürünler sunmak için tohumundan ambalajına her adımını kontrolü altında tuttuğu büyük bir sistem oluşturdu ve ürettiği tüm ürünleri Torku çatı markası altında topladı. Torku, bugün tüketicilerin anılarında kalan, çocukluklarında yemeğe doyamadıkları tüm lezzetleri  bulacakları ve kendi çocuklarıyla birlikte afiyetle tüketecekleri ürünler sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyor.

KONYA'NIN NABZI HABER MERKEZİ 

 

Etiketler :
Yorumlar (0)
Hava Durumu
+7
°
C
H: +
L: +
Konya
Çarşamba, 04 Aralık
7 Günlük Hava Tahmini
Pe Cu Ct Pz Pt Sa
+ + + + + +10°
-2° -1° + +
Gazeteler