TERÖRE VE KIŞKIRTMALARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM

01.08.2021 - 18:52
Yorum Yap
Müşerref Özdaş

Müşerref Özdaş

Terörizm, Fransız Devrimi'nden kalma bir kavramdır. Modern terörizmin tarihi Fransız devrimiyle başlamıştır ve o zamandan beri gelişmiştir. Terörizmin en yaygın nedenleri veya kökleri medeniyetler veya kültür çatışmaları, küreselleşme, din, ülkeler arası çatışmalar veya işgalleri içerir. Terörizmin daha kişisel ya da bireysel temelli nedenleri; hüsran, yoksunluk, olumsuz kimlik, narsistik öfke ve/veya ahlaki ayrılmadır.
 
Terör veya terörizm birkaç şekilde tanımlanabilir. Terör genel olarak siyasi, dini ya da sosyal alanda arzu edilen bir değişikliği yaratmak için kişilere, toplumlara, kültürlere veya hükümetlere karşı yasa dışı güç kullanımı veya tehdit kullanımı olarak kabul edilir. Terörizm, siyasi veya sosyal amaçlara yönelik korku yaratmak veya zorlamak için kişilere veya mülklere karşı yasa dışı güç veya şiddet kullanılan yıkıcı bir siyasi eylem yöntemi olarak da tanımlanabilir. 
 
Terörün Hedefi
 
Bir ülkedeki terörizm, yurtiçindeki ya da yurtdışındaki belirli grupların yönlendirmesi ile yürütülmektedir. Bir kişiye karşı ciddi şiddet veya mala zarar verilmesi, kişilerin hayatını tehlikeye atmak, halkın veya toplumun bir kesiminin sağlığı veya güvenliği için ciddi bir risk oluşturmak, bir elektronik sisteme ciddi şekilde müdahale etmek veya bozmak terör faaliyetleri kapsamındadır. Teröristler terörü en üst düzeye çıkarmak ve eylemleri için yaygın bir tanıtım aramak için genellikle sivilleri, masumları hedef alır, öldürür ya da yaralar.
 
Terörizm Her Yolu Dener
 
Terörizmin bir başka yönü muhalefeti sertleştirerek fikirleri kutuplaştırmaktır. Bu şekilde, mevcut çatışmaları alevlendirebilir ve barış süreçlerini bozabilir.  Terörizm her yolu dener. Son birkaç gündür birden fazla yerde, aynı zamanlarda başlayan, büyük olasılıkla başlatılan orman yangınları da bir terör eylemidir. Böyle bir zamanda bile teröre, teröriste, yakana, yaktırana söz söylemek yerine yangınları söndürmek için büyük bir mücadele verenleri hedef göstermek ülkenin akciğerleri olan ormanları yakanların ekmeğine yağ sürmek, dolaylı olarak destek vermek anlamına gelir. Terörizmin siyasi etkinliği genellikle kısa vadelidir ve kapsamı sınırlıdır. Terörizm kişileri korkutabilir veya turistleri caydırabilir ancak halkın çoğunluğunu azınlığın taleplerine boyun eğmeye zorlayamaz.  Birçok ilimizde yakılan, yanan ormanları ve içinde yaşayan canlıları görmek içimizi kanatsa, göğsümüzü daraltsa da Türk halkı teröre, terörü destekleyenlere, terörden beslenen siyasetçilere geçit vermez, yaşananı, yaşatılanı unutmaz.
 
Toplumsal Sorumluluk
 
Ulusal güvenlikte tüm vatandaşlara görev düşmektedir. Terörle mücadelede kişilerin rolü, içinde bulunulan topluluğa ve çevreye karşı tetikte olmakla başlar. Bir şey bilen, şüpheli bir durum fark eden veya olası terör belirtileri gören kişiler herhangi bir şüpheli faaliyeti yerel kolluk kuvvetlerine bildirmelidir, böylece terörizmin ve diğer suç türlerinin tespit edilmesine, zamanında müdahale edilmesine ve önlenmesine yardımcı olunabilir. Belirli faaliyetlerin veya davranışların, özellikle yüksek profilli yerleşim yerleri, çok sayıda insanın toplandığı yerler gibi önemli tesislerde veya yakınında meydana gelmesi terör planlamasını gösterebilir.  Terörizmin aşağıdaki belirtilerine, şüpheli etkinliklere karşı tetikte olmak gerekir.
 
Şüpheli Etkinlikler
 
Gözetleme: Önemli bir bölge ya da kuruluşun yakınında etkinlikleri izleyen ya da kaydeden, şema ya da plan çizen, rotaların haritasını çıkaran,  not alan, kamera, dürbün gibi görüş geliştirici cihazları kullanan herhangi birinin varlığı şüphe uyandırmalıdır.
 
Şüpheli Sorgulama: Önemli bir kuruluş veya personel, askeri operasyonlar, yetenekler veya insanlar hakkında şahsen, telefon, posta, e-posta vb. yoluyla bilgi almaya çalışan kişi veya kuruluşlara karşı dikkatli olunmalıdır. Gizlice dinleme veya arkadaşça konuşmalar bile bilgi toplama amaçlı olabilir.
 
Şüpheli Kişiler:  İşyerine, mahalleye, ticari kuruluşa veya bir tesisin yakınında konuşlandırılan,  oraya ait gibi görünmeyen kişiler şüphe uyandırmalıdır. Bu, bizden farklı görünen, davranan, giyinen veya yaşayan bireylerin profilinin çıkarılması gerektiği anlamına değil, terörle bağlantılı olabilecek davranışların profilinin çıkarılması anlamına gelir. 
 
Güvenlik Testleri: Önemli bir kuruluşta fiziksel güvenlik veya prosedürlere sızma veya bunları test etme girişimleri olabilir. Terör planlayıcılar güvenlik ihlallerine tepki sürelerini ölçmek, fiziksel güvenlik bariyerlerini aşmak, güçlü ve zayıf yönleri değerlendirmek için prosedürleri izleme gibi konularda ön faaliyet yürütebilir.
 
Finansman:  Büyük miktarda nakit ödeme, mevduat veya para çekme içeren şüpheli işlemler, terör finansmanının yaygın belirtileridir. Bağış toplanması, para talep etme ve suç faaliyetleri de uyarı işaretleridir
 
Sarf Malzemesi Edinme: Patlayıcılar, silahlar, mühimmat, tehlikeli kimyasallar, üniformalar, rozetler, uçuş kılavuzları, erişim ve geçiş kartları veya kimlik belgeleri veya bu tür öğeleri üretmek için ekipman gibi bazı malzemeleri uygunsuz bir şekilde elde etmeye veya şüpheli koşullar altında, bir operasyonda, terör saldırısında kullanılabilecek maddeleri yasal olarak elde etmeye çalışan kişiler olabilir. Ayrıca terk edilmiş araçların, şüpheli malzemelerin yığıldığı görüldüğünde de dikkat kesilmekte fayda vardır.
 
Prova: Terörün planlayıcıları bir terör eylemini gerçekleştirmeden önce planlarına göre hareket edebilmek için provalar yapabilir. Bu tür hazırlıklar kapsamında teröristler kolluk kuvvetleri, askeri personel veya şirket çalışanlarının kimliğine bürünebilir. Provalar, rotaların haritalandırılmasını ve bir bölgedeki trafik ışıklarının ve zamanlamasının belirlenmesini de içerebilir.
 
Dağıtım: Terör planlayıcılar bir eylemi gerçekleştirmek için kullanacakları insanlara pozisyon aldırır, sarf malzemelerini belli bir yöne yerleştirir. Buna benzer durumları gören, farkına varan kişiler mutlaka yetkilileri uyarmalıdır çünkü terör eyleminin gerçekleşmeden önce engellenebilmesi, can kayıplarının yaşanmaması için belki de eldeki son şans budur.
 
Teröre karşı vatandaşlık görevini yerine getirmek elbette bir komşuyu gözetlemeyi, birinin mahremiyetini ihlal etmeyi veya kanunların yok sayılmasını desteklemez. Ülke huzurunun, vatandaşların can güvenliğinin, toprak bütünlüğünün korunabilmesi için kışkırtmalara, şüpheli durumlara karşı uyanık olunmalı, gerektiğinde yerel kolluk kuvvetleri haberdar edilmelidir. Şüpheli bir etkinlik bildirilirken kimin ne yaptığını, durumun nerede gerçekleştiğini, ne zaman gözlemlendiğini, neden şüphe duyulduğunu açıklamak yetkililer açısından önemlidir. Terör eylemlerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda planlama, yardım ve hatta bilgi toplamak suçtur. Terör suçları ve terör bağlantılı suçlar, diğer tüm suçlar gibi ceza adalet sistemine tabidir. 

 

YORUM YAZIN

Hava Durumu
+7
°
C
H: +
L: +
Konya
Çarşamba, 04 Aralık
7 Günlük Hava Tahmini
Pe Cu Ct Pz Pt Sa
+ + + + + +10°
-2° -1° + +
bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort